Lucrari pentru Persoane Fizice

Lucrari pentru Persoane Fizice

– Sapaturi fundatii, Piscine, Pescarii, Case,
– Nivelare teren
– Excavari canale rigole
– Compactari teren
– Drum acces
– Drumuri forestiere
– Drumuri pietruite, balastate, pavate,
– Platforme pietruite
– Diguiri, Taluzari
– Inchirieri utilaje
– Demolari mecanizate